Pracujeme na základe skúseností, s súčiastkami, dielmi a výrobcami, ktorým dôverujeme.

Výrobca výťahových dvier

Firma BARYT s.r.o. vykonáva montáž šachtových dvier a portálov vyrábaných v Českej republike, ktoré môžu byť v rôznych vyhotoveniach. Ponúkame aj automatické kabínové dvere METRON BUS.

Taktiež ponúkame plne automatické kabínové a šachtové dvere v nerezovom vyhotovení.

Výrobca výťahových strojov

Naša firma spolupracuje s výrobcami prevodových a výťahových strojov z Českej republiky a Talianska.


http://www.vytah.sk/files/Image/toro_baryt_s.r.o..jpg

http://www.vytah.sk/files/Image/leo_baryt_s._r._o..jpg

Bezprevodové stroje (Alberto Sassi)


Prevodový stroj

Stroj je určený pre výťahy so strojovňou. Sú to výťahy s protiváhou. Pri modernizácií výťahu je možné zvýšiť nosnosť výťahu a zväčšiť podlahovú plochu kabíny. Prevodovka je vyhotovená z dvojdielnej zliatinovej skrine, v ktorej je umiestnený šnekový prevod umiestnený v klzných ložiskách.

Taktiež spolupracujeme s nemeckým výrobcom výťahových bezprevodových strojov ZIEHL-ABEGG ZETATOP SM 200.


Bezprevodový stroj

Synchrónne stroje s permanentným magnetom sú najmodernejšou technológiou používanou pre pohon výťahov, majú najtichší a najúčinnejší pohon na trhu. Je to najefektívnejšia nízkoenergetická technológia, ktorá pri výťahoch spĺňa energetickú triedu A. Majú vysokú spoľahlivosť a životnosť. Synchrónne stroje umožňujú spätnú rekuperáciou elektrickej energie do siete.

Stroje sú „Made in Germany“ – vyrobené v Nemecku, v najvyššej dostupnej kvalite, s najdlhšími skúsenosťami zo všetkých výrobcov.

Výťahový stroj bezprevodový ZIEHL- ABEGG ZETATOP SM 200 rýchlosť 1 m.s-1, priemer TK 320 mm. (fotografia stroja)

http://www.vytah.sk/files/Image/ziehl-_abegg_zetatop.jpghttp://www.vytah.sk/files/Image/ziehl.gif

Naše výťahové stroje spĺňajú všetky technické podmienky a bezpečnostné požiadavky platných noriem.

Výrobca výťahových rozvádzačov

Firma BARYT s.r.o. spolupracuje s výrobcom výťahových rozvádzačov z Českej republiky.Rozváděče Vsetín, s.r.o. Jiráskova 2057, Vsetín. Web: http://www.vrvs.cz

V 70. a 80. rokoch minulého storočia bola firma MEZ Vsetín najväčším dodávateľom výťahových rozvádzačov. Od roku 1994 došlo k zmene riadenia výťahových rozvádzačov, kedy boli reléové rozvádzače nahradené rozvádzačmi s mikroprocesorovým riadením.

Výrobca výťahových kabín

Moderná hliníková kabína spĺňa požiadavky podľa STN EN 81-1+A3 a je vyrobená z odľahčeného materiálu AL METAWEL. Kabína je osadená v novom ráme, ktorý je zabezpečený obojstrannými zachytávačmi. Steny výťahovej kabíny sú vyhotovené z hliníkových spevnených panelov, ktoré majú povrchovú úpravu podľa výberu. Strop kabíny je podvesený a osvetlenie zabezpečujú bodové svietidlá LED. Podlaha kabíny je pevná a jej povrchová úprava je vykonaná podľa požiadaviek zákazníka. Pre odstránenie najväčších rizík vzniknutých prevádzkou má kabína výťahu automatické dvere METRON BUS alebo plne automatické kabínové a šachtové dvere. Kabína je zabezpečená proti preťaženiu zariadením FORMAT 1. Toto zariadenie zabezpečí zvukovo aj signálne oznámenie prepravujúcim osobám preťaženie kabíny výťahu. Kabína je na strope vybavená ovládacím zariadením pre riadenie výťahu a výsuvným zábradlím.

Pozrite si stránku výrobcu výťahov: www.kdoservis.cz

Výrobca ovládačov a privolávačov

Naša firma ponúka svojim zákazníkom výťahové kabínové ovládače do pôvodných kabín, ale aj ovládače, privolávače s maticovým displejom s ukazovateľom smeru a polohy výťahu, do nových výťahových kabín po modernizácií výťahov inštalujeme prípravu na DEK, integrované núdzové osvetlenie a prípravu na dorozumievacie zariadenie. Dodávame aj multifunkčný displej do kabíny výťahu, osvetlené označenia tlačidiel a tlačidlá s potvrdením voľby.

Výťahové ovládače alebo privolávače môžu byť vybavené zobrazovačmi stavu výťahu v rôznych prevedeniach podľa želania zákazníka.

vytah, xxx 01, xxx 000 00, 0903123456, veronika@baryt.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info