Čistenie výťahových priehlbní a stropov kabín vykonávame raz ročne, cena za čistenie je podľa aktuálneho cenníka. Nakoľko sa v tomto priestore nachádzajú okrem horľavých materiálov aj infikované injekčné striekačky narkomanov a uhynuté hlodavce, musí byť pracovník zabezpečený, čo vyžaduje zvýšené náklady na túto činnosť.

V prípade, že objednávateľ požaduje častejšie čistenie priehlbní, ako je dohodnuté, vykonávame ho na základe objednávky. Vykonávame aj čerpanie vody z výťahovej šachty.

Odborné skúšky (3-ročné pre výťahy s dopravou osôb a 6-ročné pre výťahy so zakázanou dopravou osôb) podľa vyhlášky MPSVR č. 718/2002 Z. z. a asistencia pri odborných skúškach (6-ročné pre výťahy s dopravou osôb a 10-ročné pre výťahy so zakázanou dopravou osôb) podľa vyhlášky MPSVR č. 718/2002 Z. z.

Kompletná výmena prevádzkových kvapalín. Stredné a generálne opravy. Opravy úmyselných poškodení. Opravy poškodení zapríčinených neodbornou manipuláciou ale i úpravy k zvýšeniu bezpečnosti nariadené TI IBP, alebo vyplývajúce zo zmeny STN EN.

Kompletná požiarna ochrana: Kontrola, prípadná výmena hasiaceho prístroja v strojovni výťahu raz ročne.

vytah, xxx 01, xxx 000 00, 0903123456, veronika@baryt.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info