Prečo sa rozhodnúť
pre modernizáciu?

 • zníženie spotreby elektrickej energie o viac ako 30 %
 • zvýšenie komfortu výťahu, presné zastavovanie výťahu v staniciach
 • zvýšenie spoľahlivosti prevádzky, menej prevádzkových porúch výťahu
 • výrazné zvýšenie životnosti výťahového stroja
 • zníženie hlučnosti, ktorú ocenia susedia s výťahovou strojovňou.
 • rozvádzač spĺňa všetky požiadavky STN EN 81.20 / STN EN 81.50.
 • plynulý rozjazd a dojazd výťahu
 • menšie opotrebovanie výťahového stroja
 • celkové níženie nákladov na opravu výťahov
 • možnosť skupinového riadenia výťahov

V obvode Bratislava IV prevládajú výťahy, ktoré sú staršie ako 30 rokov. Tieto výťahy a ich technický stav predstavujú riziko pre všetkých obyvateľov, ale aj pre technikov, ktorí výťahy spravujú.

Modernizácia výťahu nie je lacná záležitosť, preto odporúčame vykonať výmenu výťahu postupne. Najvhodnejšie riešenie pre váš výťah navrhneme spoločne, aby ste ho mohli spokojne užívať s čo najväčšou kvalitou a najdlhšou životnosťou. Vy rozhodujete o čerpaní svojich finančných prostriedkov na opravy, modernizáciu alebo rekonštrukciu výťahov. My vám navrhneme riešenie, ktoré bude najvýhodnejšie.

Kvôli finančnej náročnosti navrhujeme postupnú modernizáciu osobného výťahu v týchto krokoch:

 • výmena riadiacej jednotky
 • výmena kabíny, kabínových ovládačov a vonkajších privolávačov
 • výmena výťahového stroja
 • výmena ďalších častí výťahu, ktoré nie sú pre používateľa výťahu
 • viditeľné

Postupnou modernizáciou výťahu dosiahneme súlad s normou STN EN 81.20 / STN EN 81.50 a STN EN 81.21.

Máte záujem o rekonštrukciu výťahu?

chcem lepší výťah
vytah, xxx 01, xxx 000 00, 0903123456, veronika@baryt.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info